Tag Archives: printer

Chia sẻ máy in Windows cho Ubuntu

Ảnh: http://meredithannetaylor.blogspot.com/ Bài đăng trên tạp chí Xã hội thông tin Online ngày 24/04/2008 Bạn đang có một chiếc máy in, gắn vào một máy chủ printer chạy Windows để chia sẻ cho các máy khác trong hệ thống mạng. … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , | 5 Comments