Tag Archives: version control

Kho lưu trữ Subversion đơn giản trên Windows

Đối tượng: bạn đã có biết hoặc sử dụng subversion, nắm được các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu svn, muốn tự thiết lập kho svn đơn giản trên Windows. Trên NIX thì nếu ai đã biết dùng … Continue reading

Posted in Software Tutorial, Windows Tutorial | Tagged , | 14 Comments