Tag Archives: boot

Thay đổi default runlevel

Các runlevel của Linux: * 0 System Halt * 1 Single user * 2 Full multi-user mode (Default) * 3-5 Giống 2 * 6 System Reboot Đổi default runlevel trên Ubuntu: 1. Edit file /etc/init/rc-sysinit.conf, tìm env DEFAULT_RUNLEVEL đổi số … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged , , , , | 1 Comment

10 cách tăng tốc khởi động Linux

1: Tắt những dịch vụ không cần thiết Nếu bạn dùng Linux cho desktop, hãy loại bỏ sendmail, httpd, và những dịch vụ máy chủ khác. Nếu máy chủ của bạn chỉ là Web server, cũng hãy tắt những dịch … Continue reading

Posted in Linux Tutorial | Tagged | 3 Comments