Tag Archives: shell script

Scripting: Looping

By Ken Hess on Linux Magazine You need to copy a file to everyone’s home directory and you have dozens of users. This task, if done manually, would take hours. The solution is to write a script to handle the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Twitting từ linux shell

Vì lười dùng các chương trình giao diện cũng như mở trình duyệt, tôi vừa viết một script nhỏ xíu để post twitter từ shell của linux (sử dụng wget). Nội dung của nó như sau: #!/bin/bash ## Provide your … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux Tutorial, Software | Thẻ , | 3 phản hồi