Tag Archives: Ubuntu book

Chương 1 Giới thiệu Ubuntu

Chương 1 Giới thiệu Ubuntu là gì Tên gọi và phiên bản Triết lý, cam kết của Ubuntu Điểm khác biệt Ubuntu với Microsoft Windows Advertisements

Posted in Linux Tutorial | Tagged | 7 Comments