Tag Archives: LVM

Resize LVM

1. Resize LV: – Add more space to a LV lvextend -L +250 /dev/fileserver/share lvextend -L 25000 /dev/fileserver/share – Reduce space from a LV lvreduce -L -250 /dev/fileserver/share lvreduce -L 15000 /dev/fileserver/share 2. Resize VG: – Add a PV to … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , | Leave a comment

RAID-LVM Mixed LAB

Mô hình đĩa: –       Sdb và sdc: RAID-1 md0 –       Sdd và sde: RAID-1 md1 Tạo Logical volume trên md0 và md1 1.    Format đĩa 2.    Tạo raid –       mdadm –create /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 –       mdadm … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged , , | Leave a comment

LVM LAB 2

Thay một hard disk trong LVM (tiếp theo lab trớc) – Add thêm HDD /dev/sdf vào VMWare – sdf sẽ thay cho sdb 1. Format cho /dev/sdf1 giống như các ổ đĩa kia, size là 25GB, type là 8e. 2. … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged | Leave a comment

LVM LAB 1

Thông tin đĩa: – /dev/sda: đĩa hệ thống – 4 HDD: /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde cho LVM, mỗi đĩa dung lượng khoảng 30GB, sử dụng 20GB 1. Format đĩa: – fdisk /dev/sdb Enter: n (tạo partition mới) Enter: p (tạo … Continue reading

Posted in Linux, Linux Tutorial | Tagged | Leave a comment