Xin chào

Rất vui được gặp những người có cùng sở thích về Máy tính ở đây. Đây là nơi tôi chia sẻ những kiến thức của mình về máy tính, cũng như những thông tin tôi sưu tầm. Hãy dùng các menu ở trên để truy cập vào nội dung của trang.

Những bài viết của tôi trong Blog Kỹ Thuật Máy Tính dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence:

Creative Commons License

Article by Dong Thao is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Bản quyền này có ba điểm chính

- Nếu bạn đăng lại các bài viết hoặc một phần các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến Blog Kỹ Thuật Máy Tính (http://kythuatmaytinh.wordpress.com/).

- Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn đăng vì lợi nhuận thì xin hỏi tác giả (email: thaoldd@gmail.com) trước khi tái đăng.

- Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence.

Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về tôi ở những nơi khác:

Le Dinh Dong Thao

Lê Đình Đông Thao

Computer Engineer

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s